Skip to main content

Verleiding van boven

Steeds is daar weer die verrassing. Hoe zal een kleur uitwerken? Want, de wereld van kleur is toch echt een andere dan die van ruimte en vorm. Minder voorspelbaar, meer verbonden met gevoel, emotie en intuïtie, alle theoretische modellen over kleur ten spijt.

Licht als vierde dimensie

Volgens lichtdesigner Alexandar Rublek is licht de vierde dimensie. Dat onderschrijf ik volledig! Roze is een kleur waar je voorzichtig mee bent. Je kan niet bedenken of voorspellen wat er gaat gebeuren als je deze kleur gaat toepassen. Dat voel je aan, je moet het durven.

En dan.., kan het toch ineens gebeuren. De kleur spreekt, straalt. Verleiding, die komt van boven!

Hier zien we VILLA in de brouwerij Mad Giant Beer, interieurontwerp van Haldane Martin . Fotografie van Micky Hoyle26, bewerking door Hans Strijbos.

·> Copyrights image(s) on this page